Giới thiệu vrFairs - Nền tảng hội chợ, triển lãm thực tế ảo
Nền tảng tổ chức sự kiện, triển lãm trực tuyến thông qua công nghệ thực tế ảo, 3D, hội nghị truyền hình v.v...

vrFairs - Nền Tảng Tổ Chức Triển Lãm & Hội Chợ Thực Tế Ảo
 
Với mong muốn giúp cho các doanh nghiệp tại Việt Nam chuyển đổi số trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, triển lãm, sẵn sàng thích ứng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, đồng thời phát triển mạnh mẽ, mở rộng quy mô trong tương lai.
Chúng tôi mang đến giải pháp vrFairs - Nền Tảng Tổ Chức Triển Lãm & Hội Chợ Thực Tế Ảo, hệ thống ứng dụng công nghệ thực tế ảo, 3D, 360, hội nghị truyền hình,...